سیزده خط برای زندگی بهتر

سیزده خط برای زندگی بهتر! 

خط اول : دوستت دارم ، نه ...

 

 

، بلکه بخاطر شخصیتی که من

در هنگام با تو بودن ، پیدا میکنم.  

خط دوم : هیچکس لیاقت اشکهای تو

 

را ندارد و کسی که چنین ارزشی دارد

باعث اشک ریختن تو نمیشود .

خط سوم : اگر کسی تو را آنطور که میخواهی

 

دوست ندارد، به این معنی نیست که تو را

با تمام وجودش دوست ندارد.

خط چهارم : دوست واقعی کسی است

 

که دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند.

 

 

خط پنجم : بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است

 

که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او

نخواهی رسید.

خط ششم : هرگز لبخند را ترک نکن،

 

حتی وقتی ناراحتی چون هر کس امکان دارد

عاشق لبخند تو شود.

خط هفتم : تو ممکن است در تمام دنیا

 

فقط یک نفر باشی، ولی برای بعضی افراد

تمام دنیا هستی. 

خط هشتم : هرگز وقتت را با کسی که

 

حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند، نگذران. 

 

خط نهم : شاید خدا خواسته است که ابتدا

 

بسیاری افراد نامناسب را بشناسی و سپس

شخص مناسب را، به این ترتیب وقتی او

را یافتی بهتر می‌توانی شکر گزار باشی.  

خط دهم : به چیزی که گذشت غم نخور،

 

به آنچه پس از آن آمد لبخند بزن.

 

 

خط یازدهم : همیشه افرادی هستند که تو

 

را می‌آزارند، با این حال همواره به دیگران

اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی

که تو را آزرده، دوباره اعتماد نکنی.

خط دوازدهم : خود را به فرد بهتری تبدیل کن

 

و مطمئن باش که خود را می‌شناسی قبل از

آنکه شخص دیگری را بشناسی و انتظار

داشته باشی او تو را بشناسد.

خط سیزدهم : زیاده از حد خود را تحت فشار

 

نگذار، بهترین چیزها در زمانی اتفاق می‌افتد

که انتظارش را نداری.

 

یک هدیه برای شما !!!
جهت دانلود رایگان
آخرین ورژن نرم افزارهای مختلف برای کامپیوتر
خود میتوانید از سایت زیر استفاده کنید:
 
/ 0 نظر / 49 بازدید