خودکفایی دارویی تا سه سال دیگر

قانعی خبر داد
خودکفایی دارویی تا سه سال دیگر
چاپ نسخه چاپی
ارسال به دوست ارسال به دوستان

 معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از خودکفایی دارویی کشور تا سه سال آینده خبر داد و با اشاره به تعیین اولویتهای فناوری در حوزه سلامت گفت: ورود به فناوری داروهای منوکلونال آنتی بادی ها، داروهای نوترکیب، داروهای گیاهی و تجهیزات بسیار پیشرفته پزشکی از مهمترین این اولویتها است.

 

کد خبر : 05526 تاریخ انتشار : ۰۳ تیر ۱۳۸۹

به گزارش خبرنگار مهر ، مصطفی قانعی صبح امروز چهارشنبه در حاشیه چهل ویکمین جلسه کمیسیون دائمی شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در تشریحگزارش ارائه شده در این جلسه پیرامون اولویت های فناوری در حوزه سلامت،اظهار داشت: این گزارش قرار است در قالب طرح ملی به کمیسیون عتف ارائه شودکه در صورت پذیرفته شدن می تواند دستاورد موثری در زمینه سلامت به همراهداشته باشد.

 

وی با اشاره به اولویت های فناوری دارویی در کشور که در اینگزارش به آن اشاره شده است، گفت: حوزه داروهای منوکلنونال آنتی بادی ها کهوابستگی بسیاری برای کشور به همراه دارد و از طرفی نیز در درمان نقش بسیارموثری دارد،  مهمترین اولویت است چرا که در حال حاضر نمی توان مانع وروداین فناوری در عرصه سلامت شد.

 

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به اولویت بحثداروهای نوترکیب نیز گفت: داروهای نوترکیب در حال بازکردن جایگاه خود درعرصه علم و فناوری است که با وجودی که جایگاه خوبی در درمان دارد و بسیارکم عارضه است، اما گران است و باید برای دستیابی به این فناوری تلاش شود.

 

وی با بیان اینکه داروهای گیاهی سهم بسیار پایینی در طب ایراندارد، افزود: ما می توانیم با وزارت جهاد کشاورزی موضوع طب ایرانی و سهمداروهای گیاهی را در این عرصه محقق کنیم.

 

قانعی اضافه کرد: در بحث مربوط به تجهیزات بسیار پیشرفته مثل سی تیاسکن، ام آر آی و پت اسکن نیز به دلایلی که وجود دارد، از خرید اینتجهیزات در خارج از کشور ممانعت می شود و این درحالی است که در بحثتجهیزات پزشکی نباید ممانعتی وجود داشته باشد.

 

وی با بیان اینکه دستیابی به این فناوری ها در امنیت ملی، اقتصاد ودانش بسیار موثر است، گفت: دارو در هر کشوری به عنوان امنیت ملی محسوب میشود و در صورت نبود فناوری آن، اقتصاد کشور را وابسته می کند چرا که صرفهجویی در هر چیزی به غیر از دارو ممکن است.

 

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اجبار برای خرید چندین برابر قیمتدارو از دیگر کشورها افزود: برای مثال قیمت یک دارو مشابه در ایران وپاکستان از یک کمپانی باهم متفاوت است و در این کشور به قیمت یک سوم قیمتیکه به ایران فروخته می شود، می فروشند.
 
وی با بیان اینکه تحریم به نفع کشور است و باعث می شود به فکر راهکار برایخودکفایی در این بخش باشیم، ادامه داد: اولویت های فناوری دارویی طی یکجمع بندی در کمیسیون سلامت، به شورایعالی عتف خواهد رسید که در صورت تبدیلشدن به طرح ملی و حمایت مالی حدود سه سال بیشتر طول نخواهد کشید تابتوانیم نیازمان را برطرف کنیم و به خودکفایی برسیم.

/ 0 نظر / 27 بازدید