سفری به درون سلول

سفری به دورن سلول                                                                                الف – نوری       1- منبع نور محیط است         میکروسکوپ                                  2- منبع نور لامپ الکتریکی است                           ب- الکترونی       ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 229 بازدید
مرداد 89
3 پست
تیر 89
4 پست